En cumprimento da lei LSSI, informámoslle que este espazo web está xestionado por:

Patricia Cabaleiro, Aldea Rural Couso Galán
Avda. Couso, s/n
32696, Sarreaus
988 30 28 45 aldearural@cousogalan.com

Lei de Protección de datos

Aldea Rural Couso Galán cumpre coa lexislación vigente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro sobre Protección de Datos de carácter Persoal (LOPD); cuxo obxectivo é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal.

Os datos de carácter persoal que se recollen a través dos formularios de rexistro de clientes da web Aldea Rural Couso Galán, inclúense nun ficheiro automatizado personalizado. A recollida e tratamento dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso establécese con Aldea Rural Couso Galán, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora dos servizos que dela derivan.

Para garantir a seguridade de devanditos datos, Aldea Rural Couso Galán adopta as medidas de índole técnica e organizataiva esixidas na LOPD, evitando a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado.

O usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario dirixíndose a Aldea Rural Couso Galán, por calquera medio de contacto establecido.