Tarifas

 

CONSULTAR

678 41 57 28

→ As reservas con comida de campo deberán  solicitarse con dous días de antelación;

→ Tarifas co ive engadido.

 

 

 Contacto: Tel: 678 41 57 28 - witericus@witericus.com - Guitiriz - Lugo - Galicia