Inicio

S.A.T. REBORDIÑOS - Nº 852 XUGA - Lodeiro - Codesoso - Sobrado dos Monxes 15815 (A Coruña)

Tel: +34 981 777 300 - Fax: +34 981 78 78 05 - E-mail: satrebordinos@gmail.com

 

HISTORIA DA CASA

Casa Rebordiños pertenceo desde as súas orixes a familia dos seus actuais propietarios, que conservan documentos de propiedade que acreditan mais de 300 anos de antigüedade da vivenda.

No nivel mais baixo encontrabanse as cortes para os animais, a cociña nun nivel intermedio e as habitacions na parte superior.

No ano 2001 o edificio  rehabilitóuse para convertilo en casa de turismo rural, recuperando o sistema constructivo existente e dotándoo das comodidades necesarias para ofrecer un aloxamento de calidade.

A VIVENDA

E unha vivenda de planta rectangular, e destaca pola robustez dos seus muros, que lle otorgan unha gran solidez o edificio.

Sen pertencer a categoría de casa grande, Rebordiños mostranos un aspecto compacto e señorial. O modo de distribución da vivenda está condicionado polos distintos niveis interiores debido a inclinación do terreo e da adaptación da casa o mesmo. Tratase de unha estructura típica do rural galego.

O seu sistema estructural de muros de pedra de cachotería vista, estructura de vigas de madeira de castaño para o piso e de cerchas do mesmo material para a cuberta, e outra das características de este tipo de arquitectura.

A ALDEA

Lodeiro e un pequeno núcleo rural pertencente a parroquia de Codesoso no concello de Sobrado dos Monxes.

Sobrado encontrase situado no Interior da Comunidade Galega, e por él percorre o Camiño de Santiago (C. do Norte), a sólo 600 metros da nosa casa.

Neste concello as actividades económicas mais importantes son a agricultura e a gandeiría, as que tamén se adica a familia propietaria da Casa Rebordiños, complementada coa elaboración e distribución de queixos artesans.