En cumprimento da lei LSSI, informámoslle que este espazo web está xestionado por:

Ana Isabel Fernandez Guerreiro, Casa do Mudo
A Senra, 25
27891, Cervo
77592001-Y 982557689 informacion@casadomudo.com

Lei de Protección de datos

Casa do Mudo cumpre coa lexislación vigente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro sobre Protección de Datos de carácter Persoal (LOPD); cuxo obxectivo é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal.

Os datos de carácter persoal que se recollen a través dos formularios de rexistro de clientes da web Casa do Mudo, inclúense nun ficheiro automatizado personalizado. A recollida e tratamento dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso establécese con Casa do Mudo, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora dos servizos que dela derivan.

Para garantir a seguridade de devanditos datos, Casa do Mudo adopta as medidas de índole técnica e organizataiva esixidas na LOPD, evitando a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado.

O usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario dirixíndose a Casa do Mudo, por calquera medio de contacto establecido.