En cumprimento da lei LSSI, informámoslle que este espazo web está xestionado por:

Fina Rivas, A Mimoseira
O Pazo nº 7
36684, Estrada (A)
B-36356079 986.57.32.53 / 629.83.94.26 / 981.59.86.85/FAX 981.59.43.82 reservas@casamimoseira.com

Lei de Protección de datos

A Mimoseira cumpre coa lexislación vigente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro sobre Protección de Datos de carácter Persoal (LOPD); cuxo obxectivo é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal.

Os datos de carácter persoal que se recollen a través dos formularios de rexistro de clientes da web A Mimoseira, inclúense nun ficheiro automatizado personalizado. A recollida e tratamento dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso establécese con A Mimoseira, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora dos servizos que dela derivan.

Para garantir a seguridade de devanditos datos, A Mimoseira adopta as medidas de índole técnica e organizataiva esixidas na LOPD, evitando a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado.

O usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario dirixíndose a A Mimoseira, por calquera medio de contacto establecido.